Job van Stoffelen
zondag 22 mei 2011

Het vuur als symbool van Gods Geest

Goedemorgen jongens en meisjes. Fijn dat jullie er weer zijn!

Weten jullie nog waar het vorige week over ging? Over de duif hè? Vorige week hebben we gehoord dat we Gods Geest, de Heilige Geest, kunnen vergelijken met een duif. Deze week gaat het weer over de Heilige Geest. Maar nu vergelijken we de Heilige Geest met een Veilig Vuur. Luister maar.

Wie mag er met lucifers spelen? Of stiekem vuurtje stoken? Ik denk niemand hè, want vuur kan heel gevaarlijk zijn. Het is ook heel goed te begrijpen als je er bang voor bent. Door vuur kan bijvoorbeeld een huis of een schuur afbranden. Maar het is wel leuk om met elkaar vuurtje te stoken (als er tenminste een volwassene bij is) of een kampvuur te maken. Het is gezellig en warm en het licht van de vlammen jaagt het enge donker weg.

In het Bijbelverhaal van vandaag komt ook vuur voor. Er trekt een vuurkolom mee met Mozes en het volk Israël. Deze vuurkolom is niet gevaarlijk voor de mensen. Want de vuurkolom is het teken van Gods aanwezigheid. Hij is het die in het vuur met hen meegaat en hen licht, warmte en bescherming geeft.

En God is nu nog steeds zo'n Veilig Vuur. Het is nu niet een echt vuur, maar Gods Geest, de Heilige Geest, is net als zo’n veilig vuur. De Heilige Geest maakt je warm van binnenuit, net als bijvoorbeeld het vuur van de open haard je lekker warm maakt. Dat Vuur brengt ook licht in je leven als alles donker lijkt geworden, bijvoorbeeld als je verdrietig bent. Zoals God door de vuurkolom het volk Israël beschermde, licht en warmte gaf, zo is God door de Heilige Geest bij ons om ons te beschermen en licht en warmte te geven.

Zelfs al hebben we het moeilijk in ons leven en zijn we verdrietig, kunnen we toch nog een beetje blij zijn omdat Gods Geest bij ons is. En over blij zijn gaan we zo een lied zingen dat is lied 478: Zingen maakt blij.

Maar eerst vragen we aan de dominee of hij met ons wil bidden.

Zingen maakt blij

    Refrein:
    Zing, zing, zingen maakt blij.
    Zingen van Jezus, vrolijk en blij.
    Zing, zing, zingen maakt blij.
    Zingen van Jezus, vrolijk en blij.

1. God is zo goed voor jou en voor mij.
    Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.
    God heeft je lief en daarom zegt Hij:
    Ben je soms moe, kom dan maar bij Mij.
    Refrein

2. Ben je alleen en heb je verdriet,
    lijkt het soms net of niemand je ziet,
    kijk dan omhoog, de hemel is blauw.
    Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?
    Refrein

3. Zing maar in huis, op school en op straat
    en je zult zien hoe goed alles gaat.
    Wees maar niet bang, want Jezus belooft:
    ’Ik ben bij jou als jij maar gelooft.’
    Refrein

(JV)

Plaats een reactie:

* - verplicht veld

*
*

Reacties:

Geen reacties