Job van Stoffelen
zondag 27 maart 2011

Terug bij af

Goeiemorgen allemaal, fijn datjullie er weer zijn! Vandaag gaan we weer verder met de Levensweg van Jezus.Weten jullie nog wat er vorige week gebeurde? Jezus was helemaal alleen in detuin van Getsemane, Hij had weinig aan zijn vrienden, ze waren in slaapgevallen. Jezus bad tot zijn Vader in de hemel en God gaf Hem kracht om door tegaan. Als wij verdrietig zijn of eenzaam, dan weet Jezus hoe we ons voelen, Hijzal altijd bij ons zijn!

Vandaag gaat de pion weer eenpaar vakjes naar voren, wie wil hem even verzetten? Dankjewel! Wat zien jullieop het nieuwe plaatje? Jezus is gevangen genomen door een soldaat. Weer latenzijn vrienden Hem in de steek, Judas verraad Hem met een kus en de anderenvluchten weg. Petrus probeert nog bij Jezus te blijven, maar als mensen aan hemvragen of hij Jezus kent zegt hij drie keer nee. Wat erg, Petrus is er zelf ookheel verdrietig van. Jezus staat er alleen voor. “Terug bij af”, staat er op depijl. De vrienden van Jezus gaan af.

En hoe gaan jullie met jevrienden om? Verraadt je iemand als Judas? Of zeg je als Petrus dat je iemandniet kent terwijl het je beste vriend of vriendin is? En hoe ga je om met jevriendschap met God? Zeg je gemakkelijk dat je gelooft en naar de kerk gaat, ofdraai je er liever omheen? Laten we echte vrienden zijn, God wil ons daarbijhelpen.

We mogen God vragen of Hij onswil helpen een goede vriend te zijn, en we mogen danken voor de vriendschap vanJezus in ons leven, daarna zingen we het levensweglied.

Levensweglied

     Refrein:
     Zijn levensweg was ongewoon,
     eerst was Hij de held vanmorgen.
     Maar toen droeg Hij eendoornenkroon,
     later door een steenverborgen.
     De dood kon Hem niet aan,
     onze Heer is opgestaan. 

1.  Bij het laatste avondmaal 
     Was er brood en wijn alsteken.
     Jezus zei neem dit allemaal
     tot mijn koninkrijk aan zalbreken,
     tot mijn koninkrijk aan zalbreken.  

2.  Driemaal kraaide er een haan,
     Petrus wilde zichverschuilen.
     Hij had Jezus pijn gedaan
     en moest bittere tranenhuilen,
     en moest bittere tranenhuilen.  

3.  Jezus riep: 'Het isvolbracht'
     toen Hij aan het kruisgeslagen
     aan de mensen heeft gedacht
     en hun zonden daar gedragen,
     en hun zonden daar gedragen. 

4.  De steen is weg, Hij staatop,
     alle schuld is nu vergeven.
     De engelen zeggen: 'Ja, hetklopt'
     Hij is de winnaar van hetleven,
     Hij is de winnaar van hetleven.

(JV)

Plaats een reactie:

* - verplicht veld

*
*

Reacties:

Geen reacties